Close

Uručena je diploma za više od 5500 hafiza Časnog Kur’ana, a koja lancem prenosilaca seže do Poslanika a.s. i to putem “Elektronskog čitača” i “Instituta za Kur’an.”

Ove platforme i instituti pripadaju Ligi muslimanskog svijeta i prisutni su u 78 islamskih država i država gdje žive manjine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top