Close

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta, prof.dr. Muhamed Al-Isa, upriličio je prijem za akademsku delegaciju diplomanata Univerziteta Harvarda

U svom uredu u Rijadu, NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed Al-Isa, je upriličio prijem za akademsku delegaciju diplomanata Univerziteta Harvarda, na čijem je čelu bivši američki ambasador u Afganistanu, general  Karl Eikenberry. Tokom susreta, dr. Al-Isa je delegaciji predstavio islamsko-pravne vizije savremenih izazova i pitanja, posebno palestinskog pitanja i posljednjih bolnih dešavanja. Prisutni su razgovarali o značaju promicanja odnosa između različitih naroda i nacija, a posebno o značaju civilizacijskog savezništva na temelju zajedničkih vrijednosti u suočavanju sa raznim teorijama civilizacijskog sukoba i opasnostima koje on predstavlja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top