Close

O Ligi

Liga muslimanskog svijeta je islamska svjetska narodna organizacija sa sjedištem u Časnoj Mekki. Ona radi na pojašnjavanju istine o islamskom pozivu i uspostavljanju mostova islamske i ljudske saradnje sa svima.

Njeno osnivanje

Osnovana je Odlukom donesenom na Generalnoj islamskoj konferenciji održanoj u Mekki Mukeremi, 14. zul-hidždžeta 1381. H. god., odnosno 18. maja 1962. god.

Ona sudjeluje u:

  • Organizaciji Ujedinjenih Nacija kao član nadzora pri Ekonomskom i socijalnom vijeću među nevladinim međunarodnim organizacijama čiji je status savjetodavne prirode.
  • Organizaciji Islamske konferencije kao nadzor. Prisustvuje važnim konferencijama, MVP i svim konferencijama Organizacije.
  • Organizaciji za odgoj, obrazovanje i kulturu (UNESCO) kao član.
  • Svjetskoj organizaciji djeteta (UNICEF) kao član.

MWL Official

scroll to top