Close

U prisustvu generalnog sekretara Lige muslimanskog svijeta, Liga je potpisala sporazum o kulturnoj i znanstvenoj saradnji sa „Abradž Al-Saa’at“ (Sahat-kule) u Časnoj Meki.

Dr. Al-Isa, generalni sekretar Lige: „Znanstveno i kulturno prisustvo Rabite ovdje se poklapa sa vizijom Kraljevine Saudijske Arabije u osnaživanju vjerskih elemenata hadžije, onoga koji obavlja umru i posjetioca.“

Časna Meka:

U prisustvu NJ.E. predsjednika Upravnog odbora muzeja i međunarodnih izložbi Poslanikove a.s. biografije i islamske civilizacije, generalnog sekretara Lige muslimanskog svijeta, prof.dr. Muhameda bin Abdulkerima Al-Isaa, Liga muslimanskog svijeta je potpisala sporazum sa „Abradž Al-Saa’at“ u Časnoj Meki. Predmet sporazuma je saradnja na polju znanosti i kulture gdje je prioritet promocija sadržaja biografije Časnog Poslanika i drevne islamske civilizacije putem različitih metoda koji se odnose na izložbe, muzeje, enciklopedije, makete, slike, predmete i publikacije na mnogim svjetskim jezicima.

U ime Lige muslimanskog svijeta sporazum je potpisao NJ.E. opunomoćenik za izvršne poslove, Najif Al-Šerif, a ispred „Abradž Al-Saa’at“ NJ.E. izvršni direktor, Abdulaziz Al-Musa.

NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa je podsjetio da se ovaj sporazum temelji na naučnom i dokumentarnom sadržaju sa savremenim prezentacijama koje posjeduje Liga muslimanskog svijeta. Karakteristične su po stručnosti i profesionalizmu te su se proširile i na jedinstvene međunarodne aktivnosti u muzejima posvećenim biografiji Časnog Poslanika i bogatoj islamskoj historiji počevši od Kraljevine Saudijske Arabije, srca islama i svetih mjesta, Meke i Medine. Ona predstavlja jezgro ove značajne inicijative pokretanja međunarodnih muzeja i izložba naročito jer Kraljevina Saudijska Arabija predstavlja ekskluzivni i dokumentarni izvor činjenica iz islamske historije u njenim najvažnijim i najistaknutijim epohama.

NJ.E. je izjavio: „Ova saradnja se poklapa sa vizijom Kraljevine Saudijske Arabije u osnaživanju vjerskih elemenata hadžije, onoga koji obavlja umru i posjetioca uključujući upoznavanje sa biografijom Časnog Poslanika a.s. i drevnom islamskom civilizacijom.“ NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa je objasnio da ova saradnja nastoji ukazati na izvanredne i historijske napore Kraljevine Saudijske Arabije u službi islamu općenito, a posebno u ovim znanstvenim i duhovnim pitanjima. Ove činjenice potvrđuju veliku zaslugu i čast koju je Kraljevina Saudijska Arabija preuzela na sebe u službi islamu i muslimanima pod vodstvom čuvara Dva sveta harema, kralja Selmana bin Abdulaziza Al Sauda, neka ga Bog čuva, i NJ.V. prijestolonasljednika, princa Muhameda bin Salmana bin Abdulaziza. Ovaj pristup ističe sliku naše čiste vjere i njenog umjerenog koncepta kroz sveobuhvatnu i dokumentovanu prezentaciju biografije našeg Poslanika, a.s. putem opsežnih enciklopedija: “Poslanikova biografija kao da je živite” koja nastaje u mjestu spuštanja Objave i kolijevke islama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top