Close
Media

Partnerstvo #Lige_muslimanskog_svijeta sa vodećim međunarodnim organizacijama je i #islamska i humanitarna dužnost - biti potpora pravednim ciljevima i podržavati potrebite zajednice

NJ.E. prof.dr. Muhamed_Al-Isa je upriličio prijem za ambasadora Kraljevine #Malezije u Kraljevini #Saudijskoj_Arabiji, uvaženog Abdurezaka bin Abdulvehaba. Tokom ovog susreta su razmatrana brojna pitanja od zajedničkog interesa.

NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa je jučer poslijepodne upriličio prijem za uvaženog ambasadora Republike Indonezije u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, dr. Abdulaziza Ahmeda. Tokom sastanka su razgovarali o nizu pitanja od zajedničkog interesa.

2

"Pružimo djeci bolji život"
U direktnoj koordinaciji sa vladama, #Liga_muslimanskog_svijeta se fokusira na poboljšanje uvjeta života djece u siromašnim zajednicama kroz obrazovne, odgojne i zdravstvene programe.

3

NJ.E. prof dr. Muhamed Al-Isa se sastao sa ambasadoricom Kraljevine #Nizozemske u Kraljevini #Saudijskoj_Arabiji, uvaženom #Janet_Alberda, gdje su razgovarali o mnogim temama od zajedničkog interesa.

Load More...

Muslim World League - Regionalni ured u BiH

scroll to top