January 19, 2024

NJ.E. pomoćnik generalnog sekretara za Institucionalnu komunikaciju, uvaženi Abdulvehab Al-Šehri, je ispred Rabite održao govor tokom dijaloga organizacija na Međunarodnom forumu o izbjeglicama koji se održao u Ženevi u prisustvu više od hiljadu ličnosti među kojima su predsjednici država, vlada, ministri, predsjednici različitih međunarodnih organizacija i dr. 

U svom govoru je istakao ponos Lige muslimanskog svijeta i njenu neumorljivu spremnost da podrži i pomogne izbjeglice i raseljena lica…

December 19, 2023