Close

Zanimljive činjenice o vodi

Na planeti Zemlji nalazi se 1,5 milijardi kubičnih kilometara vode. To je 800 bilijuna olimpijskih bazena.  Kada bi se voda ravnomjerno rasporedila po cijeloj Zemlji, dubina te vodene površine bila bi 3,700…

Muslim World League Rabita voda
Media

Programi "Borba protiv nasilja nad ženama i djecom i borba protiv trgovine ljudima" spadaju u jednu od najvažnijih međunarodnih inicijativa koje je pokrenula Liga muslimanskog svijeta da bi se na terenu suočila sa ovim međunarodnim kriminalnim praksama

#liga_muslimanskog_svijeta

„Patnje žene su ustvari patnje zajednice jer je ona važan faktor unutar porodice koja je osnova za izgradnju i napredak zajednica“

Nj.E. šejh dr.Muhamed b. Abdulkerim Al-Isa o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama

Plemenita vjerovjesnička uputa da se, u pravom smislu te riječi, prema ženama postupa lijepo:

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Svečanost je upriličena u operskoj Sali u Oslu i uz prisustvo domaćih i međunarodnih predstavnika gdje je dr. Al-Isau u 2021. god. dodijeljena svjetska nagrada „Graditelji mostova“.

Dobio ju je Obama, kralj Norveške, predsjednik Nobelove nagrade za mir, predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije i drugi.

Za norvešku nagradu „Graditelji mostova“ ove godine su odabrani Nj.E. šejh dr. Muhamed Al-Isa, Svjetsko vijeće za crkve i veliki rabin Miguel Malker.

4
Load More...

Muslim World League - Regionalni ured u BiH

  • Adresa: Dzemala Bijedica BB, Sarajevo 71000
  • Broj telefona: +387 33 761 210
  • Email: info@rabita.ba
scroll to top