U povodu Međunarodnog dana mira

Liga muslimanskog svijeta je ponosna na svoju promociju mira širom svijeta usmjeravajući napore za uspostavljanje mira između različitih naroda i…

September 25, 2023