Close

Liga muslimanskog svijeta učestvuje na sastanku na visokom nivou na čelu sa  generalnim sekretarom UN-a i predsjednikom Generalne skupštine sa sjedištem u Nju Jorku (New York).

Značajna platforma u cilju podrške funkcionalnom učešću i pravednoj ravnopravnosti manjina na temelju njihovih specifičnosti – Liga muslimanskog svijeta učestvuje na sastanku na visokom nivou na čelu sa  generalnim sekretarom UN-a i predsjednikom Generalne skupštine sa sjedištem u Nju Jorku (New York) povodom obilježavanja 30 godišnjice od donošenja Deklaracije o pravima pripadnika manjinama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top