Close

Nj. E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Vijeća islamskih učenjaka, uvaženi šejh dr. Muhamed bin Abdulkerim El-Isa sinoć u glavnom sjedištu Lige u Časnoj Meki primio je uvaženog generalnog direktora Saveza ”Rohinja Arakan” gospodina Ridau Dina.

Dr. El-Isa je naglasio kako su patnje Rohinja muslimana i njihova ugrožena prava danas postali globalno humanitarno pitanje, te da je pomenuto na vrhu ljestvice pitanja koja zabrinjavaju međunarodnu zajednicu i aktiviraju rad njenog vrijednog rukovodstva i organizacija. Ovo pitanje, kako do sada tako i od sada, su među prioritetima islamskih pitanja.

Nj. E. dodaje kako Liga muslimanskog svijeta sa svim svojim međunarodnim institucijama, akademijama i vijećima ulaže maksimalan trud i napore uz svu svoju diplomatiju na međunarodnom planu kako bi se čuo glas i riješile patnje Rohinja muslimana.

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim pitanjima vezanim za pomenuto, a naročito o statusu izbjeglih i raseljenih Rohinja muslimana. Prezentovani su i projekti Lige namijenjeni izbjeglicama Rohinja kao i obrazovni, zdravstveni i odgojni programi za ovu kategoriju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top