Close

NJ.E. generalni sekretar Rabite, prof.dr. Muhamed Al-Isa, u svom uredu u Rijadu je upriličio prijem za NJ.E. visokog povjerenika UN-a za izbjeglice, Filipa Grandija.

Rijad

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed bin Abdulkerim Al-Isa, se sastao u jednom od sjedišta Rabite u Rijadu, sa visokim povjerenikom UN-a za izbjeglice, uvaženim Filipom Grandijem.

Na početku sastanka, NJ.E. dr Al-Isa je poželio dobrodošlicu uvaženom povjereniku UN-a za izbjeglice, naglašavajući veliki značaj napora koje UNHCR ulaže u pružanju usluga i pomoći izbjeglicama i raseljenim osobama širom svijeta- To se posebno ističe tokom neprestanih svjetskih kriza koje pogoršavaju ovo teško međunarodno pitanje i patnju izbjeglica. Visoki povjerenik, Filippo Grandi jako mnogo cijeni podršku Lige muslimanskog svijeta naporima UNHCR-a u pružanju usluga i pomoći izbjeglicama kao i mnogim inicijativama koje je predstavila Liga kako u cilju pružanja podrške. U tom kontekstu je naglasio važnost dugog partnerstva koje spaja ove dvije strane, a koje je imalo širok pozitivan utjecaj na ublažavanje patnje i zaštitu raseljenih lica i izbjeglica.

Na sastanku je vođena opsežna rasprava o unapređenju mehanizama zajedničke saradnje Lige i UNHCR-a, da bi se učinila jedinstvenim podrška cijelog svijeta izbjeglicama i raseljenim osobama te da bi se podigla svijest u ljudskim društvima o patnji u kojoj ovi ljudi žive te o našoj ljudskoj i moralnoj dužnosti da budemo uz njih u ovim teškim okolnostima.

Na sastanku je naglašena važnost fetve koju je izdala Akademija islamskog prava povezana sa Ligom muslimanskog svijeta kojom se dopušta isplata zekata izbjeglicama preko UNHCR-a. Ovaj inovativni put podrške je načinio razliku u životima miliona izbjeglica i raseljenih lica širom svijeta.

Na sastanku se razgovaralo o kreiranju budućih inicijativa za razvijanje partnerstva između Lige i UNHCR-a u cilju pomoći izbjeglicama širom svijeta. Neki od zadataka su: zaštita izbjeglica od rizika i opasnosti sa kojima se suočavaju tokom putovanja ka utočištu, podrška zajednicama koje ih prihvate, aktivacija programa njihove integracije u društveni i ekonomski život, olakšavanje pristupa osnovnim uslugama, pružanje prilika za posao i pristojan život te rad na pronalaženju održivih rješenja za njihove probleme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top