Close

NJ.E., prof.dr. Muhamed Al-Isa je danas u svom domu u Časnoj Meki, upriličio prijem za NJ.E. ministra državnih i regionalnih poslova i ministra vjerskih poslova i međureligijskog sklada u Pakistanu, senatora Muhameda Talhu Mahmuda.

NJ.E. generalni sekretar Rabite i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed Al-Isa je danas u svom domu u Časnoj Meki, upriličio prijem za NJ.E. ministra državnih i regionalnih poslova i ministra vjerskih poslova i međureligijskog sklada u Pakistanu, senatora Muhameda Talhu Mahmuda. Na sastanku se razgovaralo o pitanjima od zajedničkog interesa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top