Close

U partnerstvu sa Ligom Muslimanskog svijeta, UNHCR (Ured Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice), danas je objavio polugodišnji izvještaj o islamskom humanitarnom radu za 2021. godinu, u kojem je naglašen utjecaj donacija od zekata i sadake koje je Ured dobio putem Fonda zekata za izbjeglice namijenjenim izbjegličkim i raseljenim porodicama.

Izvještaj je pokazao da je 584586 izbjeglica i prisilno raseljenih lica dobilo pomoć u 12 zemalja – Jemenu, Siriji, Libanu, Jordanu, Iraku, Egiptu, Mauritaniji, Nigeriji, Bangladešu, Indiji, Pakistanu i Maleziji.

U izvještaju su prikazani ukupni doprinosi islamskog humanitarnog angažmana tokom prvih šest mjeseci ove godine, čija je vrijednost 27,5 milijuna američkih dolara, a od čega donacije zekata predstavljaju više od 70%.

Izvještaj je predočen u novom digitalnom i interaktivnom formatu, tokom javne diskusije održane jutros u odjelu Lige muslimanskog svijeta na Expo 2020 Dubaiju, a kojoj je prisustvovao veliki broj predstavnika međunarodnih i humanitarnih organizacija te medijskih agencija.

Izvještaj baca svjetlo na primarna partnerstva UNHCR-a na polju islamskog humanitarnog rada, posebno sa Ligom muslimanskog svijeta. To je dovelo do izdavanja nove fetve od strane Akademije islamskog prava, koja pripada Rabiti. Ta fetva će biti dodana u registar Fonda zekata za izbjeglice, koji inače sadrži više od 10 fetvi koje su izdali vrhunski islamski učenjaci i muftijstva. Rabita je dodijelila mnoge donacije za podršku djeci izbjeglicama i raseljenoj djeci u Africi, a posljednja takva donacija se odnosila na podršku projektu čiji je cilj zaštita najugroženije djece u sjeveroistočnoj Nigeriji – to je rezultiralo pružanjem pomoći za 3699 raseljene djece unutar države.

U tom kontekstu, Halid Halifa, predstavnik UNHCR-a u Vijeću za saradnju zemalja Zaljeva i savjetnik Visokog povjerenika za islamsko finansiranje, je ukazao na važnost proširenja strateških partnerstava s organizacijama i tijelima koja se bave islamskim humanitarnim radom u svrhu podrške međunarodnih humanitarnih napora. Pri tome je kazao sljedeće: “U svjetlu povećanja stepena prisilnog raseljavanja posljednjih godina i širenja humanitarnih kriza kao posljedica ratova, nasilja i progona, islamski humanitarni rad ima ključnu ulogu u ispunjavanju sve većeg broja humanitarnih potreba, i to putem osnovnih sredstava kao što su zekat, sadaka i vakufi u cilju ostvarenja zajedničkih ljudskih vizija i istraživanja većeg broja načina za podršku izbjeglicama i prisilno raseljenim licima širom svijeta.

Uvaženi Mišal Al-Šalani, generalni direktor za međunarodnu saradnju i aktivnosti Lige muslimanskog svijeta, je naglasio važnost jačanja islamskog humanitarnog rada u službi različitih ljudskih dešavanja i okolnosti, uključujući pitanje prisilnog raseljavanja. Kazao je sljedeće: „Nastojimo kontinuirano poboljšati humanitarnu ulogu Liga muslimanskog svijeta koja je u srži naše misije i rada još od osnivanja ove organizacije. Najbolji način za to je razvoj strateških partnerstava s aktivnim humanitarnim institucijama na međunarodnom nivou, kao što je UNHCR, sA kojim godinama sarađujemo pružajući pomoć izbjegličkim i raseljenim porodicama u područjima koja su pogođena ratovima i katastrofama.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Comments
scroll to top