Close

U ime NJ.E. prof.dr. Muhameda Al-Isaa, zastupnik za međunarodne odnose i komunikaciju, dr. Muhamed Al-Majdouie je predstavljao Rabitu na otvaranju 17. sjednice Konferencije vijeća država članica Organizacije islamske saradnje u Alžiru.

U ime NJ.E. generalnog sekretara Lige muslimanskog svijeta i predsjednika Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhameda Al-Isaa, zastupnik za međunarodne odnose i komunikaciju, dr. Muhamed Al-Majdouie je predstavljao Rabitu na otvaranju 17. sjednice Konferencije vijeća država članica Organizacije islamske saradnje u Alžiru pod pokroviteljstvom Nj.E. alžirskog predsjednika.

Na marginama konferencije, dr. Al-Majdouie se sastao sa predsjednikom Nacionalne narodne skupštine u Alžiru, NJ.E. Ibrahimom Boughalijem, koji je pohvalio napore NJ.E. dr. Muhameda Al-Isaa u promicanju harmonije i mira u svijetu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top