Close

Danas slavimo naš veliki arapski jezik, jezik Časnog Kur’ana i jedan od temelja islamskog identiteta. Na današnji dan 18. decembra 1973.g. arapski jezik je uvršten na listu službenih jezika Ujedinjenih naroda.

scroll to top