Close

Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj i zagrebački muftija dr. Aziz ef. Hasanović primio direktora Regionalnog ureda Lige muslimanskog svijeta

Dana 15.10.2019. god. predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj i zagrebački muftija dr. Aziz ef. Hasanović je u sjedištu Mešihata u Zagrebu primio direktora Regionalnog ureda Lige muslimanskog svijeta i Svjetske organizacije za pomoć, podršku i razvoj zemalja Balkana i Istočne Evrope i upravnika Kulturnog centra princeze Dževhere u BiH, dipl.inž. Abdullaha bin Rahmatallaha Qarija. Tokom susreta su razgovarali o posjeti Nj.E. generalnog sekretara Lige muslimanskog svijeta prof. dr. Muhameda b. Abdulkerima Al-Isaa Hrvatskoj koja je planirana u mjesecu februaru 2020. god. Diskutovali su i o planu da se upriliči konferencija na temu „Bratstvo među svim ljudima“ s ciljem promocije mira i sigurnosti u svijetu. Konferencija bi se održala pod pokroviteljstvom Nj.E. generalnog sekretara. Na kraju ovog susreta direktor je muftiji uručio jedan uzorak Povelje Časne Meke s prijevodom na hrvatski jezik. Također i muftija je uručio poklon direktoru a riječ je o knjizi pod nazivom Islamska enciklopedija.

scroll to top