Close

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta, prof.dr. Muhamed Al-Isa, sastao se sa NJ.E. rektorom Islamskog univerziteta Malabar u Kerali, uvaženim dr. Huseinom Ebu Bekr Koya Madvarom.

U glavnom gradu Indije, NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed Al-Isa se sastao sa NJ.E. rektorom Islamskog univerziteta Malabar u Kerali, uvaženim dr. Huseinom Ebu Bekr Koya Madvarom. Tokom sastanka su razmotrena mnoga pitanja od zajedničkog interesa kao i uslovi obrazovanja na islamskim univerzitetima uz metode jačanja naučne i akademske saradnje. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top