Close

Liga muslimanskog svijeta je obilježila Međunarodni dan solidarnosti sa palestinskim narodom, raznolikim međunarodnim programom u kojem je prikazana funkcionalnost islamske diplomatije.

U to spada i održavanje Međunarodnog foruma u Džedi, Kraljevina Saudijska Arabija, na kojem su učestvovale sve novinske agencije iz islamskih država, istaknute međunarodne agencije i brojni religijski, intelektualni i diplomatski lideri. Ovo je bio način da se prikaže patnja palestinskog naroda cijelom svijetu u cilju kreiranja jedinstvenog međunarodnog stava protiv pristranosti i dezinformacija kada je riječ o palestinskom pitanju. 

Prva rasprava:

Uloga religijskih institucija i lidera u borbi protiv govora mržnje i nasilja na medijskim platformama

Rasprava na Međunarodnom forumu: “Mediji i njihova uloga u raspirivanju mržnje i nasilja – opasnosti dezinformacija i pristranosti.”

Druga rasprava:

Pristranosti i dezinformacije u međunarodnim medijima – Palestinsko pitanje kao najjasniji i najtragičniji primjer na Međunarodnom forumu:  “Mediji i njihova uloga u raspirivanju mržnje i nasilja – opasnosti dezinformacija i pristranosti.”

Treća rasprava:

Etička odgovornost u međunarodnim medijima – religijski lideri i kreatori medijskog sadržaja za dijalog na Međunarodnom forumu: “Mediji i njihova uloga u raspirivanju mržnje i nasilja – opasnosti dezinformacija i pristranosti.”

Pohvala realizacije Međunarodnog foruma

Pohvaljena je i istaknuta inicijativa organiziranja foruma i njegova međunarodna zadaća u prisustvu NJ.E. ministra Ahmeda Assafa, generalnog nadzornika palestinskih medija. NJ.E. palestinski predsjednik Mahmoud Abbas u telefonskom razgovoru sa NJ.E. generalnim sekretarom Rabite, prof.dr. Muhamedom Al-Isaom je pohvalio realizaciju Međunarodnog foruma: “Mediji i njihova uloga u raspirivanju mržnje i nasilja – opasnosti dezinformacija i pristranosti.” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top