Close

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta, prof.dr. Muhamed Al-Isa, upriličio je prijem za NJ.E., uvaženog Muhameda Samira Al-Naqshbandi.

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed Al-Isa, u sjedištu Rabite, u Časnoj Meki, je upriličio prijem za NJ.E. generalnog konzula Republike Irak u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, uvaženog Muhameda Samira Al-Naqshbandi. Ovom prilikom, uvaženi konzul je uručio NJ.E. dr. Al-Isau, poziv predsjednika Iračko-sunijskog vakufa (zadužbine) uvaženog Mashana Al-Khazraji, za posjetu Iraku sa ciljem održavanja sastanaka sa predstavnicima različitih religija i mezheba opisujući pri tome Rabitu kao stožerni islamski svjetski putokaz čiji je centar Kibla koja sve muslimana okuplja, a koja se nastavlja širiti sa svog izvora iz čistog prostranstva Meke.

Pored ovog poziva, predsjednik i članovi Iračke akademije prava pozivaju NJ.E. dr. Al-Isaa da posjeti Irak. Akademija iračkog prava predstavlja vrhovni autoritet iračko-sunitskih komponenata društva.

Ovaj poziv dolazi u sklopu potrebe islamskog umeta za sveobuhvatnim mudrim diskursom koji promovira i preko kojeg djeluje Liga muslimanskog svijeta prihvatanjem islamske raznolikosti sa svim njenim elementima u kontekstu svoje poruke i prosvijetljenog islamskog diskursa. 

NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa je istaknuo iračku i sunijsku i šiitsku komponentu kao i njihove velike autoritete u prošlim i sadašnjim vremenima koje veže islamsko bratstvo, domovina sa zajedničkim ciljem i jednom sudbinom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top