Close

NJ.E. generalni sekretar Organizacije islamske saradnje, uvaženi Husein Ibrahim Taha, u svom Uredu u sjedištu Generalnog sekretarijata ove Organizacije u Džedi, je upriličio prijem za NJ.E. zamjenika generalnog sekretara Lige muslimanskog svijeta, dr. Abdurahmana Al-Zayda. 

Tokom susreta su razgovarali o perspektivama saradnje između Organizacije islamske saradnje i Lige muslimanskog svijeta u sklopu Memoranduma o razumijevanju koji je potpisan 2020.g. između ove dvije organizacije.NJ.E. generalni sekretar Organizacije islamske saradnje je pohvalio značajne napore koje je uložila Liga muslimanskog svijeta u prikazivanju i tumačenju tolerantnosti islamskog učenja koje se temelji na umjerenosti te promiče dijalog i razumijevanje među različitim narodima. Pri tome je istakao značaj “Povelje Časne Meke” koju je potpisalo više od 1200 muslimanskih učenjaka i muftija u maju 2019.g. a koju je usvojilo Vijeće ministara Organizacije islamske saradnje. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top