Close

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed Al-Isa, u jednom od sjedišta Lige u Rijadu, se sastao sa ambasadorima EU u Kraljevini Saudijskoj Arabiji.

Tokom sastanka su razgovarali o mnogim temama od kojih su najistaknutije i najvažnije one koje se odnose na tragične događaje u Gazi i inicijativu Rabite za Istok i Zapad u saradnji sa UN-om. Ambasadori EU su pohvalili međunarodni angažman Lige muslimanskog svijeta posebno u suočavanju sa opasnostima od civlilizacijskog sukoba pri čemu smatraju značajnim ovaj susret i njegove ključne zaključke. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top