Close

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed Al-Isa, je upriličio prijem za NJ.E. generalnog direktora Obavještajne agencije Pakistana, general-pukovnika Nedima Ahmeda Endžema.

Tokom sastanka su razgovarali o brojnim pitanjima poput promicanja vrijednosti religijske umjerenosti u sklopu islamske saradnje kao i mehanizmima korjenitog suočavanja sa idejama ekstremizma i nasilja jer je to put ka stvarnom porazu ideologija koje to promiču. 

NJ.E. general je pohvalio ulogu Lige muslimanskog svijeta u ovim značajnim pitanjima ističući velika očekivanja koja se polažu u ovu organizaciju koja se smatra središtem islamskog naroda i učenjaka kao i izvorom najvažnijih savremenih islamskih dokumenata i to pod pokroviteljstvom Čuvara Dva sveta harema, kralja Selmana bin Abdulaziza Al-Sauda, neka ga Bog čuva. Jedan od primjera takvih dokumenata je Povelja Časne Meke. Liga muslimanskog svijeta kao organizacija se smatra jednim od darova Kraljevine Saudijske Arabije cijelom islamskom svijetu. Ovom prilikom je istaknuta značajna uloga koju ima Kraljevina Saudijska Arabija pod vodstvom Čuvara Dva sveta harema i NJ.V. princa prijestolonasljednika, u službi islamu, muslimanima i cijelom čovječanstvu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top