Close

NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa, generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, je razgovarao sa NJ.E. kardinalom Pietrom Parolinom, državnim sekretarom Vatikana

Na poslovnom ručku se razgovaralo o nekoliko tema od zajedničkog interesa:
NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa, generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, je razgovarao sa NJ.E. kardinalom Pietrom Parolinom, državnim sekretarom Vatikana, o mogućnostima saradnje za promicanje dijaloga i civilizacijskog saveza između nacija i naroda u svjetlu zajedničkih ljudskih vrijednosti te o načinima suočavanja sa izazovima i sukobima. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top