Close

NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa je upriličio prijem za NJ.E. člana Senata i generalnog sekretara Udruženja “Ehlul-hadis” u Pakistanu, uvaženog dr. Hafiza Bakhsha

U uredu Rabite u Časnoj Meki, NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa je upriličio prijem za NJ.E. člana Senata i generalnog sekretara Udruženja “Ehlul-hadis” u Pakistanu, uvaženog dr. Hafiza Bakhsha. Na sastanku je dr. Bakhsha istakao značajnu ulogu Kraljevine Saudijske Arabije u službi islamu i muslimanima naglašavajući pri tome historijsku inicijativu Povelje Časne Meke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top