Close

Nj. E. generalni sekretar, šejh dr. Muhamed El-Isa je posjetio Dom ”Alija b. Ebu Talib” za jetime koji je pod upravom Lige muslimanskog svijeta u Pakistanu

Bajramska posjeta jetimima u Islamabadu:

Nj. E. generalni sekretar, šejh dr. Muhamed El-Isa je posjetio Dom ”Alija b. Ebu Talib” za jetime koji je pod upravom Lige muslimanskog svijeta u Pakistanu. Dr. El-Isa je uzeo učešće u bajramskoj proslavi sa jetimima i otvorio nove sadržaje u Doma, a to su Zdravstveni klub i Centar za edukaciju. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top