Close

Njegova Ekselencija generalni sekretar govori sa minbera Džamije kralja Fejsala u Islamabadu

Njegova Ekselencija generalni sekretar govori sa minbera Džamije kralja Fejsala u Islamabadu:

Svaki musliman se ponosi svojom vjerom. Međutim, istinski ponos se potvrđuje djelima. Svaki musliman treba da pazi na ugled svoje vjere. Ali se ta istinska pažnja pokazuje tako što svako od nas čini dobro i na taj način pruža lijepu sliku pred drugima o svojoj vjeri, ma gdje boravio i putovao. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top