Close

Dijelovi govora rektora Univerziteta Fatoni Tajland na međunarodnoj konferenciji

Dijelovi govora rektora Univerziteta Fatoni Tajland uvaženog dr. Ismaila Lutfija Japakiya na međunarodnoj konferenciji “Izgradnja mostova između Islamskih mezheba”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top