Close

Uvaženi premijer Republike Albanije, gospodin Edi Rama, primio je u svom kabinetu u glavnom gradu Tirani, Njegovu Ekselenciju generalnog sekretara Lige muslimanskog svijeta i predsjedavajućeg Udruženja muslimanskih učenjaka, šejha dr. Muhammada Al-Isaa.

Izrazio je dobrodošlicu Njegovoj Ekselenciji pozivajući Ligu da organizira međunarodnu konferenciju u Tirani koja podržava potrebu jačanja mostova razumijevanja i saradnje između civilizacija na način koji osnažuje svijest saradnje različitih vjerskih, etničkih i kulturnih zajednica širom svijeta i to na osnovu iskustava Albanije…

Uvaženi premijer Republike Albanije, gospodin Edi Rama, primio je u svom kabinetu u glavnom gradu Tirani, Njegovu Ekselenciju generalnog sekretara Lige muslimanskog svijeta i predsjedavajućeg Udruženja muslimanskih učenjaka, šejha dr. Muhammada Al-Isaa.

Tokom sastanka razgovarano je o brojnim temama od zajedničkog interesa. On je pozdravio posjetu Njegove Ekselencije Republici Albaniji, pohvalivši međunarodne napore Lige muslimanskog svijeta u potpori harmoniji nacionalno raznolikih zajednica.

Vrijedi napomenuti da je Njegova Ekselencija generalni sekretar bio gost na okruglom stolu gdje su bili prisutni vjerski poglavari u Albaniji, a organizovana je i radna večera koja je prvi put u historiji Albanije okupila ove poglavare u prisustvu albanskog ministra, sa članovima diplomatskog kora na čelu sa ambasadorom Saudijske Arabije, gospodinom Fejsal b. Gazi Hifzijem. Sastanku je prisustvovao i ambasador Vatikana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top