Close

Sa minbera Velike džamije u glavnom gradu Albanije, Tirani, NJ.E. je održao hutbu u petak

Sa minbera Velike #džamije u glavnom gradu #Albanije, Tirani, NJ.E. je održao hutbu u petak, 6. Šabana gdje je govorio o islamskim vrijednostima i ponašanju #muslimana: “U svakom dijelu biografije našeg Plemenitog Poslanika a.s. postoji uzvišeni princip koji je protkan islamskim vrijednostima unutar sistema moralnih načela koja je islam predočio i Istoku i Zapadu, a koja predstavljaju prepoznatljive ljudske vrijednosti.”

“Naša vjera ima precizne kriterije pa ko se drži islamskih vrijednosti, smatra se muslimanom, a ko je skrenuo i udaljio se od ovih vrijednosti, on predstavlja sebe samog i islam nema ništa sa tim.”

“Koliko je muslimana osvojilo srca drugih ljudi putem lijepe riječi i dobrog djela tako da mnogi ljudi preko našeg ponašanja donose sud o našoj vjeri.”

“Onaj ko istražuje i proučava tekstove šerijatskog prava uočiti će njihovu jedinstvenost koja objedinjuje i povezuje velikom mudrošću i prostranom milošću zakonodavne principe između idealizma i stvarnosti te između ovog svijeta i uspjeha na budućem svijetu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top