Close

Osnivačko vijeće islamskih vođa u Americi

Osnivačko vijeće islamskih vođa u Americi se smatra prvim vijećem ovakve vrste u historiji SAD-a i obuhvata sve islamske mezhebe i sekte koje su potpisnice “Povelje Časne Meke.”

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka. prof.dr. Muhamed Al-Isa, u Islamskom centru u Vašingtonu, je otvorio sastanak Osnivačkog vijeća islamskih vođa u Americi. 

Tema sastanka je početak praktičnih programa za obuku imama prema “Povelji Časne Meke” kao i distribuciju iste za milione članova muslimanske zajednice u Americi. Na sastanku se razgovaralo o brojnim budućim planovima Vijeća, posebno o organiziranju foruma, načinu jačanja komunikacije između islamskih institucija kao i usmjeravanju njihovih zajedničkih napora. Važno je napomenuti da ovo Vijeće obuhvata sve islamske mezhebe i sekte koje su potpisale “Povelju Časne Meke.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top