Close

posjeta koje obuhvaćaju međunarodne, religijske i dijaloške aktivnosti sa vodećim centrima za intelektualni razvoj

Tokom posjeta koje obuhvaćaju međunarodne, religijske i dijaloške aktivnosti sa vodećim centrima za intelektualni razvoj i tokom razgovora sa brojnim članovima Američkog kongresa kao i u sklopu početka sastanka Osnivačkog vijeća islamskih vođa u Americi: 

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed Al-Isa, je upriličio prijem u svojoj rezidenciji u Njujorku, za NJ.E. pomoćnika i savjetnika generalnog sekretara UN-A za klimatsko djelovanje, uvaženog Selwina Harta.

Tokom susreta je istaknuta značajna uloga organizacija, institucija i religijskih lidera u promicanju i razvoju klimatske svijesti. Obzirom na važnost duhovnog aspekta, posebno u zajednicama koje vjeruju, naglašena je važnost uloge Rabite u muslimanskim društvima na temelju njenog sjedišta, snage utjecaja i povjerenja koje uživa širom svijeta. Tokom susreta su dogovorili nacrt Memoranduma o razumijevanju za zajednički angažman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top