Close

NJ.E. generalni sekretar Rabite, prof.dr. Muhamed Al-Isa, sastao se sa predsjednikom Organizacije imama, Vijeća učenjaka Pakistana i Vijeća sljedbenika religija, imama i hatiba Kraljevske džamije u Lahoreu, uvaženim Muhamedom Abdulkhabir Azadom.

NJ.E. generalni sekretar Rabite i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed Al-Isa,  u svom Uredu se sastao sa predsjednikom Organizacije imama, Vijeća učenjaka Pakistana i Vijeća sljedbenika religija, imama i hatiba Kraljevske džamije u Lahoreu, uvaženim Muhamedom Abdulkhabir Azadom. Tokom sastanka se razgovaralo o mnogim temama povezanim sa važnim islamskim pitanjima.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top