Close

Pod pokroviteljstvom NJ.E. predsjednika Republike Alžir, Abdelmadjida Tebboune, NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta, prof.dr. Muhamed Al-Isa, se odazvao zvaničnom pozivu da prisustvuje otvaranju Četvrtog međunarodnog foruma Islamskog vijeća u Alžiru

Pod pokroviteljstvom NJ.E. predsjednika Republike Alžir, Abdelmadjida Tebboune, NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed Al-Isa, se odazvao zvaničnom pozivu da prisustvuje otvaranju Četvrtog međunarodnog foruma Islamskog vijeća u Alžiru i da održi uvodni govor na otvaranju Foruma. NJ.E. zamjenik generalnog sekretara Rabite, Abdurahman Al-Zaid, je prisustvovao Forumu gdje je održao govor u ime NJ.E. generalnog sekretara dr. Al-Isaa.

Tokom Foruma se raspravljalo o radu konferencije “Islamsko jedinstvo” koju je organizovala Liga muslimanskog svijeta u Časnoj Meki, a na kojoj je učestvovalo 1200 muftija, učenjaka i intelektualaca svih islamskih mezheba i to pod pokroviteljstvom Čuvara Dva sveta harema, kralja Selmana bin Abdulaziza.

Ovaj Međunarodni forum u Alžiru je ukazao posebno poštovanje prema Ligi muslimanskog svijeta od strane predsjedničkog predstavnika i predsjednika Vrhovnog islamskog vijeća, NJ.E. Bouabdallaha Ghulam-Allah kao znak zahvalnosti za istaknutu ulogu Rabite, a posebno za njenu značajnu povezanost sa religijskim i znanstvenim aktivnostima u Alžiru i širom svijeta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top