Close

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka, prof.dr. Muhamed Al-Isa, u Džedi se sastao sa NJ.E. ministrom informiranja, kulture i turizma Savezne Republike Somalije, uvaženog Dauda Aweisa. Tokom susreta se razgovaralo o mnogim temama od zajedničkog interesa kao što se diskutovalo o implementaciji zaključaka ovog Foruma i objavljivanju njegovih preporuka posebno Povelje Džedde o medijskoj odgovornosti. 

scroll to top