Close

Tokom ove rasprave na Međunarodnom forumu je istaknuta  snaga solidarnosti:   “Mediji i njihova uloga u raspirivanju mržnje i nasilja – opasnosti dezinformacija i pristranosti.”

scroll to top