Close

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta, prof.dr. Muhamed Al-Isa, u svom uredu u Rijadu, se sastao sa NJ.E. savjetnicom premijera Pakistana za ljudska prava i pitanja položaja žena, uvaženom Mushaal Mullick.

Tokom sastanka se razgovaralo o mnogim temama vezanim za osnaživanje žena i u tom kontekstu je pohvaljen sadržaj “Povelje Časne Meke” koji je prezentirao islamska načela za podršku žena i zaštitu njihovih prava. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top