Close

Najznačajnija i jedna od najstarijih džamija u Europi, “Velika džamija u Parizu” je ugostila NJ.E. prof.dr. Muhameda Al-Isaa, tokom rasprave sa mnogim francuskim intelektualcima.

NJ.E. dr. Al-Isa je pozvan da bude počasni gost na dodjeli Međunarodne nagrade Velike džamije za naučne radove. NJ.E. Šemsudin Hafiz je upriličio prijem za NJ.E. prof.dr. Muhameda Al-Isaa unutar džamije u sklopu poziva NJ.E. da učestvuje u diskusiji sa brojnim francuskim intelektualcima te da prisustvuje dodjeli nagrada Velike džamije kao počasni gost i predavač.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top