Close

Vašington je domaćin otvorenog dijaloga sa NJ.E. prof.dr. Muhamedom Al-Isaom, koji je ovom prilikom prezentirao i objasnio islamske vrijednosti i koncepte u Povelji Časne Meke.

U prisustvu predstavnika više od trideset istaknutih istraživačkih centara i instituta te savjetnika za kreiranje politika u Američkom kongresu:

Vašington je domaćin otvorenog dijaloga sa NJ.E. prof.dr. Muhamedom Al-Isaom, koji je ovom prilikom prezentirao i objasnio islamske vrijednosti i koncepte u Povelji Časne Meke.
Tokom razgovora je objašnjeno na koji način je Povelja Časne Meke po prvi put uspjela ostvariti dogovor muftija i islamskih učenjaka različitih mezheba o najvažnijim i najistaknutijim pitanjima koja su zahtijevala jedinstvenu viziju muslimanskih učenjaka. 

Na izlaganje NJ.E. publika je pozitivno reagirala, posebno na njegove odgovore na pitanja posebno ona koja se odnose na intelektualnu oblast. Moderator intervjua je bio Steve Clemens, dopisnik lista “New York Times.” Sastanku je prisustvovao veliki broj istaknutih vjerskih ličnosti, posebno islamskih koji su ponosni na Povelju Časne Meke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top