Close

Sa platforme UN-a, u prisustvu lidera država članica i uglednih istaknutih ličnosti

NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta, prof.dr. Muhamed Al-Isa, tokom otvaranja konferencije Lige muslimanskog svijeta na temu “Izgradnja mostova mira i razumijevanja između Istoka i Zapada.”

Komuniciranje i dijalog u cilju upoznavanja i saradnje među nacijama i narodima je božanski poziv. I kao što svaka civilizacija ima pravo na postojanje, tako ima i svoje karakteristike zbog čega se ne može pozivati i insistirati na njenoj asimilaciji ili transformaciji zbog uklapanja u drugu civilizaciju, ali isto tako nijedna civilizacija nema prednost nad drugom osim istinom koju posjeduje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top