Close

NJ.E. senegalski predsjednik je čestitao na potpisivanju Historijskog sporazuma koji je potpisala Liga muslimanskog svijeta sa NJ.E. predsjednikom, Afričke islamske unije, uvaženim Muhamedom Al-Mahi bin Šejh Ibrahim Anias. Evo najistaknutijeg sadržaja Sporazuma:

scroll to top