Close

Religijski poglavari Kraljevine Tajland i drugih država jugoistočne Azije su pohvalili posjetu Kraljevini Tajland od strane delegacije Lige muslimanskog svijeta na čelu sa generalnim sekretarom Lige i predsjednikom Vijeća muslimanskih učenjaka prof. dr. Muhamedom bin Abdulkerimom Al-Isaom.

Također su pohvalili i produktivne susrete sa tajlandskim različitim religijskim vođama, uz napomenu da je posjeta potvrdila istinsku sliku islama, utjelovljujući značenje civilizacijskcivilizacijskog sklada u islamskoj svijesti, a posebno razumijevanje ljudske raznolikosti te poštivanje prava i neophodnosti njenog postojanja. To se smatra univerzalnim zakonom, a takvo razumijevanje podrazumijeva nužnost saradnje među svima za ostvarivanje zajedničkog dobra i interesa.U skladu sa tim, Tajlandski univerzitet Patani je dodijelio počasni doktorat NJ.E. prof.dr. Muhamedu Al-Isau, u prisustvu čelnika vlade, akademske zajednice te brojnih istraživača, studenata i ostalih pozvanih gostiju. Doktorat je dodijeljen u znak zahvalnosti za islamsku misiju koja je imala jasan utjecaj u službi islamskom djelovanju i objašnjavanju njegovih učenja, posebno u ovoj regiji koja je različita i sa vjerskog i sa etničkog stajališta. Ova posjeta je u kontekstu misije Lige muslimanskog svijeta u službi islamu i doprinosu za promicanje mirovnih napora širom svijeta. U tom kontekstu, religijske vođe su uočile vrijednosti i poruke sadržane u predavanju prof.dr. Al-Isaa na Kraljevskom univerzitetu pod naslovom: “Savez civilizacija”, te njen učinak u lokalnim krugovima. Prije svega to se odnosi na pohvale premijera i članove Parlamenta, te najava Univerziteta, koji je jedan od najprestižnijih i najpoznatijih tajlandskih univerziteta, da će raditi na objavljivanju sadržaja predavanja, koje je opisao značajnim, jer objašnjava odnos islamske civilizacijske perspektive i odnosa prema drugim civilizacijama, a uz to se dotakao i vrlo osjetljivih tema koje su mnogima bile jako upečatljive. Program posjete je obuhvatao i posjetu Vijeću predsjednika islamskih medžlisa, gdje se NJ.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta sastao sa predsjednikom Vijeća i njegovim članovima koji su uvažene muftije i učenjaci. Tokom sastanka se razgovaralo o nizu tema od zajedničkog interesa, ističući visoki nivo nacionalnog sklada u Kraljevini Tajland, a pri tome uvažavajući islamsku komponenteu koja svojom vjerskom i nacionalnom sviješću, doprinosi jačanju ovog sklada. NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa se sastao sa čelnikom budističkog učenja u Tajlandu, koji se posebno zahvalio NJ.E. za ovu posjetu u skladu sa njihovim religijskim tradicijama.NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa je održao predavanje u Islamskom centralnom vijeću u Tajlandu pod nazivom: “Religijska tolerancija i izgradnja mostova.” Predavanje je bilo popularno i jako posjećeno od strane općeg i službenog sektora predvođenog zvaničnicima Ministarstva vanjskih poslova Tajlanda. Vijeće je izrazilo zahvalnost za sadržaj predavanja ukazujući na njegovu važnost te odobrilo njegovo objavljivanje.Zatim je NJ.E. prof.dr. Muhamed Al-Isa posjetio džamiju Tun Son u Bangkoku, koja je najstarija džamija u Kraljevini Tajland (sagrađena 1610.g.) gdje se susreo sa uglednim šejhovima i imamima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top