Close

Liga muslimanskog svijeta sarađuje sa djecom i omladinom širom svijeta u direktnoj koordinaciji sa njihovim nacionalnim zemljama kako bi dala doprinos njihovoj obuci i osposobljavanju u svrhu službe njihovim zajednicama i suočavanja sa idejama koje su štetne za njih i njihove zemlje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top