Close

Dr. Al-Isa se sastao sa članovima Vladinog odbora za odnose sa vjerskim skupinama i zajednicama u sjedištu Odbora u Skoplju.

Tokom sastanka je razgovarano o mnogim važnim pitanjima sa predsjednikom Odbora, savjetnicima i visokim državnim dužnosnicima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top