Close

Uvaženi direktor Alauddin medrese Jakup Çunaku primio direktora Regionalnog ureda Lige muslimanskog svijeta i Svjetske organizacije za pomoć, podršku i razvoj zemalja Balkana i Istočne Evrope

Dana 2.11.2019. u zgradi Alaudin medrese u Prištini, Republika Kosovo, uvaženi direktor medrese Jakup Çunaku je primio direktora Regionalnog ureda Lige muslimanskog svijeta (Rabite) i Svjetske organizacije za pomoć, podršku i razvoj zemalja Balkana i Istočne Evrope (Igase), te upravnika Kulturnog centra princeze Dževhere u BiH, dipl.inž. Abdullaha bin Rahmatallah Qarija. Tokom posjete su razgovarali o mogućnostima saradnje medrese, Rabite i Svjetske organizacije Igase na polju obrazovanja i kulture kao i načinima realizacije zajedničkih projekata poput konferencija, predavanja i izložbi. Na kraju posjete su se usaglasili da se jedan primjerak prijevoda Povelje Časne Mekke na albanski jezik uvrsti među službene povelje koje se nalaze u biblioteci medrese u Prištini.

scroll to top