Pod velikodušnim pokroviteljstvom Sluge Dvaju #časnih hramova, Allah ga čuvao, Časna #Meka će sutra, uz Allahovu dozvolu, biti domaćin međunarodne…

April 24, 2024

Dijelovi #govora vrhovnog muftije Kraljevine Saudijske #Arabije, predsjednika Vijeća istaknutih učenjaka i predsjednika Institucije za naučna istraživanja i fetve, #šejha…

April 24, 2024