Close

Liga muslimanskog svijeta je u 78 zemalja putem njene Svjetske organizacije za brigu o Kur’anu i Sunnetu realizirala programe koji se vežu za Kur’an i kur’anske znanosti

Nj.E. šejh dr. Muhamed Al-Isa:

“Liga muslimanskog svijeta je u 78 zemalja putem njene Svjetske organizacije za brigu o Kur’anu i Sunnetu realizirala programe koji se vežu za Kur’an i kur’anske znanosti. Na taj način je ukazivala na srednji put u islamu i naišla je na riječi dobrodošlice od strane službenih institucija svake zemlje.”

scroll to top