Close

Njegova Ekselencija šejh dr. Salih bin Humjd, imam i hatib Džamije u Mekki, tokom 23. sjednice Akademije islamske pravne nauke

Njegova Ekselencija šejh dr. Salih bin Humjd, imam i hatib Džamije u Mekki, tokom 23. sjednice Akademije islamske pravne nauke: „Učenjaci, zahvaljujući znanju i mudrosti koje im je Bog dao, kvalifikovani su da u Ummet usade vrijednosti jedinstva, saradnje i solidarnosti kao i da ga udalje od opasnosti koje dolaze od podjela i sukoba.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top