Close

Dijelovi govora bivšeg federalnog ministra za vjerska pitanja i međuvjersku toleranciju u Islamskoj Republici Pakistan na međunarodnoj konferenciji

Dijelovi govora bivšeg federalnog ministra za vjerska pitanja i međuvjersku toleranciju u Islamskoj Republici Pakistan uvaženog šejha Nurulhak Kadirija na međunarodnoj konferenciji “Izgradnja mostova između Islamskih mezheba”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top