Close

Dijelovi govora predsjednika Vijeća uleme šija u Kandaharu uvaženog šejha Serdara Muhameda Zahidija tokom međunarodne konferencije

Dijelovi govora predsjednika Vijeća uleme šija u Kandaharu,

uvaženog šejha Serdara Muhameda Zahidija

tokom međunarodne konferencije

IZGRADNJA MOSTOVA IZMEĐU ISLAMSKIH MEZHEBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top