Close

Dijelovi govora predjednika Vijeća uleme Pakistana uvaženog šejha Tahira Mahmuda Ešrefija tokom međunarodne konferencije

Dijelovi govora predjednika Vijeća uleme Pakistana,

uvaženog šejha Tahira Mahmuda Ešrefija

tokom međunarodne konferencije

IZGRADNJA MOSTOVA IZMEĐU

ISLAMSKIH MEZHEBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top